2013.a:

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool+ (2013 – 2016 a.) finantseerib 2013. a avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist järgmiselt:

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli osakaalule riiklikust koolitustellimusest:
Arvutite ost üliõpilastele ja õppejõududele 50 000 eurot
Arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 50 000 eurot

Proportsionaalselt IKT erialade üliõpilaste arvu osakaalule kaalutud tasemeti:

Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange 15 000 eurot.

Lisainfo sihtfinantseerimise kohta on saadetud märtsi lõpus ülikoolide rektoritele kirjalikult. Sihtfinantseerimise taotlus – arvutid, võrguinfra ja õppekirjandus (vastavalt programminõukogu 19.03.2013 otsusele). Taotluse esitamise tähtaeg on 10. aprill.2013.

Taotluste esitamise tähtaeg 22.04.2013