Sihtfinantseerimine 2012.a

2012.a:

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool+ (2009 – 2012 a.) finantseerib 2012. a avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist järgmiselt:

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli osakaalule riiklikust koolitustellimusest:
Arvutite ost üliõpilastele ja õppejõududele 48 000 eurot
Arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 48 000 eurot

Proportsionaalselt IKT erialade üliõpilaste arvu osakaalule kaalutud tasemeti:
Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange 15 000 eurot.
Lisainfo sihtfinantseerimise kohta saadetakse märtsi lõpus ülikoolide rektoritele kirjalikult.

Sihtfinantseerimise taotlus – arvutid, võrguinfra ja õppekirjandus (vastavalt otsusele 13.03.12)

Taotluste tähtaeg 10.aprill 2012.a.