Sihtfinantseerimine 2010.a.

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool+ (2009 – 2012 a.) finantseerib 2010. a avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist järgmiselt:

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli osakaalule riiklikust koolitustellimusest:
Arvutite ost üliõpilastele ja õppejõududele 1 000 000 EEK
Arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 1 000 000  EEK

Proportsionaalselt IKT erialade üliõpilaste arvu osakaalule kaalutud tasemeti:
Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange 250 000 EEK
Lisainfo sihtfinantseerimise kohta saadetakse märtsi lõpus ülikoolide rektoritele kirjalikult.

Sihtfinantseerimise taotlus – arvutid, võrguinfra ja õppekirjandus (vastavalt otsusele 16.03.10)

Taotluste tähtaeg 10.mai 2010.a.