Sihtfinantseerimine 2009.a.

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool+ (2009 – 2012 a.) finantseerib 2009. a avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist järgmiselt:

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli osakaalule riiklikust koolitustellimusest:
Arvutite ost üliõpilastele ja õppejõududele 1 550 000 EEK
Arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 1 550 000  EEK

Proportsionaalselt IKT erialade üliõpilaste arvu osakaalule kaalutud tasemeti:
Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange 250 000 EEK

Lisainfo sihtfinantseerimise kohta on saadetud ülikoolidele kirjalikult 16.04.2009.
Sihtfinantseerimise taotlus – arvutid, võrguinfra ja õppekirjandus (vastavalt otsusele 16.04.09)

Sihtfinantseerimine: IKT valdkonna arendusprojektid; taotluse vorm.

(taotluste tähtaeg 15.06. 2009 kl 12)