Sihtfinantseerimine 2008.a.

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool+ (2005 – 2008 a.) finantseerib 2008. a avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist järgmiselt:

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli osakaalule riiklikust koolitustellimusest:
Arvutite ost üliõpilastele ja õppejõududele 2 000 000 EEK
Arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 2 073 830  EEK

Proportsionaalselt IKT erialade üliõpilaste arvu osakaalule kaalutud tasemeti:
Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange 300 000 EEK

Lisainfo sihtfinantseerimise kohta on saadetud ülikoolidele kirjalikult 22.04.2008.
Sihtfinantseerimise taotlus – arvutid, võrguinfra ja õppekirjandus (vastavalt otsusele 11.04.08)