Sihtfinantseerimine 2005.a.

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool+ (2005 – 2008 a.) finantseerib 2005. a. avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist järgmiselt:

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli osakaalule riiklikust koolitustellimusest kaalutud tasemeti:
Arvutite ost üliõpilastele ja õppejõududele 2 000 000 EEK
Arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 2 000 000 EEK

Proportsionaalselt IKT erialade üliõpilaste arvu osakaalule kaalutud tasemeti:
Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange 300 000 EEK

Lisainfo sihtfinantseerimise kohta on saadetud ülikoolidele kirjalikult 24.03.2005, 13.05.2005 ja 24.10.2005..