Lõppenud konkursid 2012. aastal

MOBIILSUSKONKURSID

Taotluste esitamise tähtaeg on paaritute kuude 10. kuupäev (kui see langeb kokku puhkepäevade või riiklike pühadega, siis on tähtajaks sellele järgnev esmaspäev). ERANDIKS 2012.a. juuli kuu, mil konkurssi ei toimu. Taotlusi ootame 10. novembriks 2012.

2012 märtsiga muudatused tingimustes ja taotluse vormis! Palun kasutage konkursikuulutustesse lingitud vorme.


PROJEKTIKONKURSID

KOLMAS VOOR

Taotluste esitamise tähtaeg 25. oktoober 2012

TEINE VOOR

Taotluste esitamise tähtaeg 10. september 2012

Konkursikuulutus PDF formaadis.

ESIMENE VOOR

Taotluste esitamise tähtaeg 10. aprill 2012

  • IKT rakendamine kõrghariduses,
  • IKT erialade tugevdamine,
  • IKT erialade eriotstarbeliste õppe- ja teaduslaborite sisustamine.

Konkursikuulutus PDF formaadis.


STIPENDIUMID IKT DOKTORANTIDELE

Taotluste esitamise tähtaeg 10. oktoober 2012.


ÜKS VABANENUD STIPENDIUM TTÜ IKT DOKTORANTIDELE

Taotluste esitamise tähtaeg 03. november 2012.