ITL-i Ustus Aguri stipendium

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL) kuulutavad välja konkursi

ITL-i Ustus Aguri stipendium õpinguteks doktoriõppes

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekaval. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot

Stipendiumi aluseks on Ustus Aguri stipendiumi statuut. Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud loodus- ja täppisteaduste valdkonnas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekaval doktoriõppes õppiv doktorant.

Taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur HITSA konkursiveebis

Kandidatuuri juurde kuuluvad järgmised eesti- või ingliskeelsed lisadokumendid:

  • CV, mis sisaldab publikatsioonide loetelu, doktorandi erialast tegevust ja muud doktorandi uurimustöö seisukohast olulist infot
  • Doktoritöö teema lühikirjeldus (kuni 1500 tähemärki)
  • Essee teemal „Eesti infoühiskonna tulevik – kuidas minu doktoritöö selle arengut mõjutab“ (kuni 4000 tähemärki)

Taotluste esitamise tähtaeg on 23. oktoober 2017 kell 23:59

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö teema oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning kandidaadi senist erialast tegevust. Stipendiumi eraldamine otsustatakse hiljemalt 13. novembriks 2017.

Lisainformatsioon:

Kristi Ainen
Projektijuht
Telefon: 628 5888
E-post: kristi.ainen@hitsa.ee


Konkursikuulutus PDF-is >>>

Loe ka varasemate konkursside kohta >>>

ITL-i Ustus Aguri nimelise stipendiumi saajad >>>