ITL-i Ustus Aguri stipendium

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL) kuulutavad välja konkursi

ITL-i Ustus Aguri stipendium õpinguteks doktoriõppes

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt IKT valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas, õpingute toetamiseks. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti ühiskonna arengusse.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi aluseks on Ustus Aguri stipendiumi statuut. Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud doktoriõppes õppiv doktorant.

 

Taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur HITSA konkursiveebis.

Kandidatuuri juurde kuuluvad järgmised eesti- või ingliskeelsed lisadokumendid:

·  CV, mis sisaldab publikatsioonide loetelu, doktorandi erialast tegevust ja muud doktorandi   uurimustöö seisukohast olulist infot;

·  doktoritöö teema lühikirjeldus (kuni 1500 tähemärki);

·  essee teemal „Eesti ühiskonna tulevik – kuidas minu doktoritöö selle arengut mõjutab“       (kuni 4000 tähemärki).

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2019.

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö teemat ja selle oodatavat mõju Eesti ühiskonna arengule ning doktorandi senist erialast tegevust.

Stipendiumi eraldamine otsustatakse hiljemalt 15. novembriks 2019.

Stipendium antakse kätte 21. novembril 2019 ITL´i üldkoosolekul.

Lisainformatsioon:
Helen Karolin
Hariduse Infotehnoloogia SA
tel: 628 5825

 

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi, kelle doktoritöö teema on seotud IKT valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas, õpingute toetamiseks. Sellega tunnustab ITL teadlase silmapaistvat panust Eesti ühiskonna arengusse. Stipendiumi suurus on 2000 eurot, ITL annab seda välja koostöös HITSA koordineeritava IT Akadeemia programmiga. Stipendiumit antakse välja 2003. aastast.

ITL'i Ustus Aguri stipendiumi saajad >>>