Skype'i välisõpingute magistristipendiumite konkurss 2015

Skype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi 2015. aasta Skype’i välisõpingute magistristipendiumitele.

Skype’i välisõpingute magistristipendiumid (edaspidi stipendium) on mõeldud 2015. aastal kolme isiku väljaspool Eestit toimuvate magistriõpingute toetamiseks reaalerialadel (eelistades IKT-erialasid) või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalerialal. Stipendiumi eesmärgiks on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine ja magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal.

Skype’i stipendiumile pandi alus 2004. aasta suvel toimunud seminaril Black Box Open Mind, kus esinesid Skype’i juht Niklas Zennström ja üks investoreid Steve Jürvetson, ning kus koguti osalejatelt esimene panus tulevasse stipendiumifondi.

Ühe stipendiumi suurus 2015/2016 õppeaastal on 6400 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 16. juuni 2015.

Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks. Stipendiumiperiood on 2015/2016 õppeaasta, kokku kümme kuud. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused. Stipendiumile ei saa kandideerida Skype ja HITSA töötajad.

Stipendiumi saab taotleda siin: http://scholarship.studyitin.ee/#/skype, taotlusi saab esitada nii eesti kui inglise keeles. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • stipendiumi taotleja Curriculum Vitae, mis sisaldab kontaktandmed (sh telefon, e-post);
  • õpingutulemused kogu õppeaja kohta viimases koolis (akadeemiline õiend);
  • taotlus – kavandatava magistritöö teema või täpsema teema puudumisel valdkonna kirjeldus, millest ollakse huvitatud (kuni 1000 tähemärki) kus on märgitud riik ja/või kool kus soovitakse õpinguid jätkata;
  • essee teemal „Mida ma teen 5 aasta pärast tänu Skype’i välisõpingute stipendiumile?“ (pikkus 4500-7000 tähemärki)
Stipendiaatide valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse laekunud taotluste hulgast (arvestades esitatud taotlust, stipendiumikandidaadi senist haridusteed, erialast tegevust ja nägemust edasisest enesearengust) välja kuus vestlusvooru (teise vooru) pääsejat. Vestlusvoorus selgitatakse välja kolm stipendiaati, kellelt oodatakse hiljemalt kahe kuu jooksul kinnitust kõrgkooli vastuvõtmise kohta. Stipendiaatidega sõlmitakse stipendiumileping ainult juhul, kui kandidaat on vastuvõttu kinnitavas ametlikus teates nimetatud kõrgkooli magistriõppe programmi immatrikuleeritud (enrolled). Stipendium kantakse üle vastavalt stipendiumilepingule.

Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 5 tööpäeva jooksul.

Stipendiumi aluseks on Skype’i välisõpingute magistristipendiumi statuut.