LHV Panga stipendiumi statuut

LHV Panga stipendium on loodud soodustamaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) õppekavadel õppivaid tudengeid omandama ja kasutama IKT alaseid teadmisi ning oskusi väljaspool IKT sektorit.

Stipendiumiga tunnustatakse IKT alaseid lõputöid, millega panustatakse Eesti finantssektori või mõne muu Eesti majandussektori arengusse läbi IT teadmiste ja oskuste rakendamise. Tööd võivad olla teoreetilise või praktilise suunitlusega, kuid peavad omama majanduslikku väärtust.

Stipendiumifond on loodud kaheks õppeaastaks (2014/2015, 2015/2016) võimalusega fondi tegevust pikendada. Ühes õppeaastas jagatakse välja 4500 eurot.

Stipendiumil on kaks kategooriat:

  • rakenduskõrghariduse lõputöö ja bakalaureusetöö kategooria, milles antakse õppeaastas välja üks 1500 eurone stipendium;
  • magistritöö kategooria, milles antakse õppeaastas välja üks 3000 eurone stipendium.
Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  • stipendiumi kandidaat õpib HITSA poolt aktsepteeritud IKT õppekaval;
  • stipendiumi kandidaat on kaitsnud rakenduskõrghariduse lõputöö, bakalaureuse töö või magistritöö positiivsele tulemusele konkursikuulutuses nimetatud õppeaastal;
  • töösuhte puudumine mõne teise pangaga.
Konkursil osalemiseks tuleb esitada motivatsioonikiri koos lõputöö lühitutvustusega, CV, akadeemiline õiend ja kaitstud lõputöö. Eelvooru positiivselt läbinud kandidaatidele korraldatakse vestlusvoor. Stipendiumikonkursile kandideerimise tingimusi täpsustatakse konkursi kuulutuses.

Stipendiumikomisjon moodustatakse HITSA ja LHV esindajatest. Konkursi tulemustest teavitatakse kõiki taotlejaid nädala jooksul peale stipendiumikomisjoni koosolekut. Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta stipendiumid määramata või vähendada stipendiumi summasid. Stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramisega seonduvad võimalikud probleemid lahendab stipendiumikomisjon.

Stipendium makstakse välja ühes osas stipendiaadi pangakontole. Stipendiumi väljaandjatel on õigus kasutada stipendiaatide nimesid, pilte ja stipendiumi maksmise aluseks olnud tööde lühikirjeldusi oma infomaterjalides.

Kinnitatud HITSA juhatuse esimehe 2. septembri 2014 käskkirjaga nr 1-1/26-14.