BCSi stipendium

Baltic Computer Systems AS ja BCS Koolitus AS (edaspidi BCS) stipendium „Aasta IT valdkonna koolitaja“ on loodud tunnustama ja esile tõstma ühte või mitut pühendunud, tulemuslikku ja tunnustustväärivat infotehnoloogia õpetajat, õppejõudu või koolitajat ülikoolist, kutse- või  üldhariduskoolist või muust koolitusasutusest. Ühtlasi on stipendiumi andmisega eesmärk  väärtustada IT-alase hariduse andmist ning elanikkonna digioskuste omandamist võimalikult kõrgel tasemel.

Stipendiumikonkurss, sh tingimused, tähtaeg ja stipendiumi suurus, kuulutatakse avalikult välja BCS ja  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) veebilehekülgedel, postiloendites ja partnerite kaudu. Stipendiumile saab esitada kandidaatideks Eesti kõrgkoolide, kutseõppeasutuste ning üldhariduskoolide koolitajaid - õpetajaid, õppejõude, lektoreid. Kandidaate stipendiumile saavad esitada kõik Eesti Vabariigi juriidilised ja füüsilised isikud, esitades kandidaadi kohta kuni ühe-leheküljelise taustainfo ja põhjenduse.

BCSi stipendium „Aasta IT valdkonna koolitaja“ konkursil hinnatakse eelkõige stipendiumikandidaadi senist erialast tegevust ja selle mõju Eesti infoühiskonnale.

Stipendium on personaalne. Stipendium makstakse välja ühes osas.

Stipendiumi eraldamise otsustab laekunud taotluste alusel HITSA moodustatud stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad HITSA ja BCSi esindajad ja valdkonnaeksperdid. Komisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama. Võimalikud probleemid stipendiumi määramisega lahendab HITSA stipendiumikomisjon.

Kes soovib panustada stipendiumifondi, siis palume omapoolne panus kanda Hariduse Infotehnoloogia SA arvele, märkides selgituses: „BCSi stipendium“

Swedbank EE682200221014396246, viitenumber 12345672.


Lisainfo:
Margit Grauen
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
margit.grauen@hitsa.ee