Gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste loomine ja piloteerimine

HITSA otsib pilootkoole, kes oleksid valmis 2018/2019 õppeaastal osalema uute gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste loomises ja piloteerimises.

Mida pakume?

  • Võimalust pakkuda oma õpilastele ja õpetajatele kaasaegseid informaatika valikkursusi;

  • Võimalust lüüa aktiivselt kaasa gümnaasiumi informaatika valikkursuste loomisel;

  • Võimalust teha koostööd antud valdkonna ekspertidega;

  • Tasu ühe kursuse loomisprotsessis osalemise ja piloteerimise eest on 1300 eurot koos km-ga.

Sobiv pilootkool

  • võimaldab õpilastel osaleda uudse lähenemisega valikkursustel (kaks kuni viis erinevat eelduskursust + digilahenduse arendusprojekt)

  • teeb tihedat koostööd valikkursuste loojatega ja annab neile edasi õpilaste, õpetajate, juhendajate ja juhtkonna tagasiside (protsessile, sisule kui ka loodavatele materjalidele).

Täpsem info on leitav siit>>.

Huvitatud koolidel palun endast teada anda hiljemalt 2. novembriks kristi.salum@hitsa.ee