Gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste loomine ja piloteerimine

2018. sügisel otsis HITSA pilootkoole, kes oleksid valmis 2018/2019 õppeaastal osalema uute gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste loomises ja piloteerimises.

Pilootkoolidele pakuti

  • võimalust pakkuda oma õpilastele ja õpetajatele kaasaegseid informaatika valikkursusi;

  • võimalust lüüa aktiivselt kaasa gümnaasiumi informaatika valikkursuste loomisel;

  • võimalust teha koostööd antud valdkonna ekspertidega;

  • tasu ühe kursuse loomisprotsessis osalemise ja piloteerimise eest on 1300 eurot koos km-ga.

Sobiv pilootkool

  • võimaldab õpilastel osaleda uudse lähenemisega valikkursustel (kaks kuni viis erinevat eelduskursust + digilahenduse arendusprojekt)

  • teeb tihedat koostööd valikkursuste loojatega ja annab neile edasi õpilaste, õpetajate, juhendajate ja juhtkonna tagasiside (protsessile, sisule kui ka loodavatele materjalidele).

Täpsem info loomisel olevate informaatika valikkursuste kohta siin>>.

ProgeTiigri programmi tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001)