Gümnaasiumi informaatika ainekava: mentorile

Hea IT-spetsialist, anna oma panus uue põlvkonna arendamisel ja tule noortele mentoriks!

HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös on valminud uus gümnaasiumi informaatika õppekava, mille tuumaks on elulist probleemi lahendava tarkvara- või riistvaraprototüübi arendus. Projekti tehakse 11. klassis nelja kuu jooksul 3-5 liikmelistes rühmades. Iga liige täidab meeskonnas erinevat rolli, nt arendaja, disaineri, analüütiku, testija või projektijuhi oma. Selleks, et muuta projekt elulähedasemaks ja huvitamaks, otsime rühmadele mentoriteks ka tarkvara- või tootearendusega igapäevaselt tegelevaid spetsialiste IT- või muudest sektoritest.


MENTORI ÜLESANDED
  • tutvuda rühmaliikmete ja projektiideega, anda ideele motiveerivat tagasisidet
  • kutsuda projektirühm füüsiliselt või virtuaalselt oma töökohta külastama ja tutvustada neile tegelikku prototüüpimist ja tarkvara- või tootearendust oma ettevõttes (etapid, rollide jaotus, edutegurid, võimalikud karid)
  • prototüübi valmimise lõppfaasis juhendada õpilasi oma prototüüpi veenvalt esitlema (soovitatavalt pitch’i formaadis)

Ajaliselt tuleks mentoril arvestada õpilaste juhendamiseks 4-8 tundi, sh ettevõtte külastus.


ANNA HUVIST MÄRKU
Kristi Salum / HITSA ProgeTiigri programmi juht / kristi.salum@harno.ee / 5342 2398