IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogrammi strateegilise juhtimisega tegeleb HITSA juhatuse esimehe poolt kinnitatud juhtrühm.


Juhtrühma koosseisu kuuluvad:

 • Jaak Anton (Haridus-ja Teadusministeeriumi infotehnoloogia nõunik)
 • Teet Tiko (Haridus-ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja)
 • Jüri Jõema (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)
 • Marek Kusmin (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)
 • Ülle Nõmmiste (SA Innove)
 • Kristi Kivilo (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

Nõuandva kogu liikmed:

 • Hannes Mets (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor)
 • Kalle Sammal (Tallinna Polütehnikumi direktor) 
 • Raini Jõks (Tartu Kutsehariduskeskuse direktor)
 • Piret Luik (Tartu Ülikool)  
 • Kalle Tammemäe (Tallinna Tehnikaülikool)
 • Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)

Juhtrühma ülesanded on:

 •  Määratleda IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogrammi (ITA KH) eesmärgid.
 •  Kinnitada ITA KH eesmärkide saavutamise vajalikud tegevused ja eelarve. 
 •  Kinnitada programmis osalevate pilootkoolide tegevuskavad.   
 •  Teostada järelevalvet programmi elluviimise üle (sh kinnitada aruandlus) ja analüüsida tulemusi.