Juhtimine

Programmi strateegilise juhtimisega tegeleb haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud IT Akadeemia programmi juhtkomisjon.

Juhtkomisjoni koosseisu kuuluvad:

 • Juhtkomisjoni esimees Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler;
 • Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja;
 • Jaak Anton, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik (infotehnoloogia);
 • Ants Sild, Baltic Computer Systems AS juhatuse liige;
 • Agu Leinfeld, Datel AS-i tarkvara ja -tehnoloogia direktor;
 • Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht;
 • Andrus Järg, Skype Technologies OÜ juhatuse liige;
 • Siim Sikkut, Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium, side ja riigi infosüsteemide asekantsler.

Juhtkomisjoni nõuandvad eksperdid on:

 • Hendrik Voll, Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor;
 • Anneli Saro, Tartu Ülikooli õppeprorektor,
 • Priit Reiska, Tallinna Ülikooli õppeprorektor.

Juhtkomisjoni ülesanded on:

 • kinnitada IT Akadeemia (edaspidi ITA) programm aastateks 2016-2020;
 • kinnitada ITA iga-aastane tegevuskava ja eelarve;
 • teostada järelevalvet ITA programmi elluviimise üle (sh kinnitada programmi aruandlus) ja analüüsida tulemusi;
 • kinnitada reeglid ja juhised, mis on vajalikud ITA tegevuste elluviimiseks, sh programmimeeskond, selle tööülesanded ja protseduurireeglid;
 • esitada iga aasta 31. märtsiks haridus- ja teadusministrile ülevaade ITA tegevustest.