Partnerid

Osalevate ülikoolide valikul kehtivad järgmised põhimõtted:

  • Ülikoolide osalus IT Akadeemia programmis on vabatahtlik;
  • Ülikoolide osalemine IT Akadeemia programmis ei toimu automaatselt, selle peab kinnitama programmi juhtkomisjon;
  • IT Akadeemia programmiga liitumine toimub õppekava kaupa (ülikooli osalemine ei taga automaatselt kõikide IKT õppekavade kuulumist IT Akadeemia programmi).

Ülikoolid

IKT kõrghariduse eest vastutavatelt ülikoolidelt (Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool) oodatakse IKT valdkonna jõulisemat arendamist, et riigipoolseid IKT kõrgharidusse suunatavaid vahendeid täiendaksid ülikoolipoolsed juhtimis- ja rahastamismeetmed.

Sektori tööandjad

Sektori tööandjatelt oodatakse senisest mahukamat panustamist õppekavade arendusse ning õppeprotsessi: õpe peab olema kaasaegne ning andma tööturul vajalikud oskused. Selleks on vaja õppetöösse kaasata rohkem ettevõtjatest praktikuid, luua efektiivsem praktikasüsteem ning nõustada tudengeid lõputöö teemade valikul.

Üliõpilased

Eesmärgiks on tagada tudengitele rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisel tasemel teadmiste ja oskuste omandamine ning õppejõudude järelkasv.

IT Akadeemia programmi stipendiumid võimaldavad fookusõppekavade üliõpilaste motiveerimist kõrgema stipendiumi summaga, mis on ühelt poolt vajalik noorte valikute suunamiseks ning teisalt noorte toetamiseks õpingute jooksul.

Doktorandid

Õppejõudude järelkasvu tagamiseks toetatakse doktorantidele suunatud tegevusi Tallinna Tehnikaülikooli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning Tartu Ülikooli informaatika doktoriõppekaval.


Õppekavade tingimused

IT Akadeemia programmi õppekavade tingimused:

  • Magistritaseme õppekava (ja ka doktoriõpe) peab olema rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja õppetöö peaks soovitavalt toimuma võõrkeeles (eelistatavalt inglise keeles) või eesti- ja võõrkeeles;
  • Bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppekava peab omama suurt tähtsust Eesti majandusele, kõrgharidusele ning teadusele ja peab võimaldama lõpetanul edasi õppida IT Akadeemia programmi magistriõppekava erialal;
  • Õppekavade arv on piiratud ning sõltub lisarahastamise mahust. Samas peab ITA õppekavade rahastamine olema vähemalt keskpikas perioodis järjepidev. Aktsepteeritavate õppekavade arv (ning vastuvõtu maht) kinnitatakse hiljemalt 9 kuud enne uue õppeaasta algust;
  • Õppekava peab enne IT Akadeemia programmi vastuvõtmist saama heakskiidu selleks valitud ekspertide (väliseksperdid, IKT tööandjad jt) poolt;
  • IT Akadeemia programmi võetakse õppekava, millele on toimunud vastuvõtt vähemalt kahel varasemal aastal;
  • Rahvusvaheline magistriõppekava (ja valikuline doktoriõpe) peab IT Akadeemia programmiga liitumisele eelneval õppeaastal olema vastu võtnud välisüliõpilasi ning õppetöösse kaasanud rahvusvahelise kogemusega õppejõude.