Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel

Eesmärk on suurendada IKT kõrghariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet arendades IKT kõrghariduse õppekvaliteeti, innovaatiliste lahenduste juurutamist ja rakendamist õppetöös ning ettevõtete ja kõrgkoolide vahelise koostöö edendamist teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevustes.


TALLINNA ÜLIKOOL

  • TLÜ Haapsalu Kolledži rakendusinformaatika tudengite arvutigraafika-alaste õppeainete üleviimine laboripõhisele õppele

Projekti eesmärgiks on suurendada võimekust kahe- ja kolmemõõtmelise arvutigraafika ning disaini valdkonna ainete õpetamiseks TLÜ Haapsalu kolledži rakendusinformaatika õppekaval. Projekti raames luuakse tehnilised tingimused laboripõhiseks õppeks, mida integreerida eriala õppe- ja arendustegevustesse ning praktikasse. Projekti kaudu suurendada võimalusi olemasolevate lisaseadmete (kaamerad jms) kasutamiseks õppetöös.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

  • FrontEx Telecom II

Projekti eesmärk on läbi telekommunikatsiooni õppelaboratooriumi arendamise tõsta õppetegevuse kvaliteeti Tallinna Tehnikaülikooli õppekavadel „Elektroonika ja kommunikatsioon“ (magistritase), „Elektroonika ja telekommunikatsioon“ (bakalaureusetase) ning „Arvutisüsteemid“ (bakalaureusetase).

  • Õppeaine ''Küberfüüsikalised süsteemid'' uute õppevahendite ja -metoodika loomine

Projekti eesmärgiks on koostada uued õppevahendid õppeainele "Küberfüüsikalised süsteemid" ja parandada selle õppeaine õppekvaliteeti ning luua kaasaegsete seadmetega õppelabor küberfüüsikaliste süsteemide arendamisega seotud probleemülesannete demonstreerimiseks, õpetamiseks ja lahendamiseks.

  • Telemaatika ja arukate süsteemide telemaatika tarkvara spetsialiseerumise õppekava kvaliteedi tõstmine TTÜ Virumaa Kolledžis

Projekti laiem eesmärk on IKT-alase kõrghariduse kvaliteedi tõstmine telemaatikarakenduste valdkonnas, koostöö tugevdamine ettevõtetega arendus- ja innovatsioonitegevustes ning IKT-valdkonna ja IKT-õppekavade populariseerimine kooliõpilaste seas eelkõige Ida-Virumaal.


TARTU ÜLIKOOL

  • Avatud tarkvaral põhineva tehnisintelligentsi tehnoloogiate rakendamine arvutitehnika, robootika ja infotehnoloogiliste infosüsteemide arenduse õppekavadel

Projekti eesmärgiks on Open Source Robotic Oprational System baasil välja arendada kursused ja õppemoodulid õpetamaks tehisintelligentsi (AI) rakendamist IT ja robootika seadmetel. Projekti käigus arendatakse välja arvutitehnika - robootika ja infotehnoloogiliste infosüsteemide õppekavadel 2 uut õppeainet ning kaasajastatakse kahte olemasolevat õppeainet arvutitehnika ja robootika õppekavadel.

  • Tootedisaini ja -juhtimise erialamooduli loomine ja õppematerjalide arendamine Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis

Projekti eesmärk on täiendada magistriõppekava “Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ uue erialamooduliga “Tootedisain ja -juhtimine tarkvaraarenduses”, et pakkuda tudengitele sügavamaid teadmisi tootejuhtimisest ja tooteinnovatsioonist, toote- ja teenusdisainist, kasutajaliideste ja kasutajakogemuse disainist ning inimese ja arvuti interaktsioonist.