Juhtimine

Juhtkomisjon

Programmi strateegilise juhtimisega tegeleb haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud IT Akadeemia ja IKTP ühine juhtkomisjon.

Juhtkomisjoni koosseisu kuuluvad:

Tiit Paananen - juhtkomisjoni esimees, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit;
Jaak Anton
 - Haridus- ja Teadusministeerium, IT nõunik
Indrek Reimand
 - Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna juhataja
Taavi Kotka
 - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, asekantsler
Andrus Järg
- Skype Technologies OÜ, tegevjuht
Helen Põllo
- Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja
Aho Augasmägi
- Codeborne OÜ juhatuse liige, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liige
Ants Sild
- Baltic Computer Systems AS juhatuse liige, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liige

Juhtkomisjoni nõuandvateks ekspertideks on:

Marco Kirm - Tartu Ülikool, teadusprorektor
Tea Varrak
 - Tallinna Tehnikaülikool, õppeprorektor


ITA ja IKT Programmide ühise juhtkomisjoni ülesanded on:

  • Programmide eesmärkide, prioriteetsete arengusuundade ja igaaastaste tööplaanide ja eelarvete kinnitamine;
  • Programmide eesmärkide saavutamiseks vajalike meetmete ja rahastamise tingimuste kinnitamine;
  • Programmide edukuse analüüsimine ning elluviimise järelevalve teostamine (sh aruandluse kinnitamine);
  • Programmimeeskonna tööülesannete kinnitamine ja töö tulemuslikkuse hindamine;
  • Reeglite ja juhiste kinnitamine, mis on vajalikud programmide tegevuste mõistlikuks elluviimiseks, sh programmimeeskonna protseduurireeglite kinnitamine.

IKT Programmi igapäevast tööd juhib HITSA programmimeeskond.