Tarkvaralabori loomine Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudis

Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut
Projektijuht: Ilja Šmorgun

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli toetada Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi Inimese-arvuti interaktsiooni õppekava arengut läbi vastava infrastruktuuri uuendamise. Uuendatav infrastruktuur on oluline paljude inimese-arvuti interaktsiooni ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kursuste läbiviimiseks. Infrastruktuur toetab ka erinevaid IKT-alaseid tegevusi Tallinna Ülikoolis ja võimaldab jätkuvat koostööd väliste partneritega.

Projekti tulemused

Projekti tulemusena on tehtud esimene samm Digitehnoloogiate instituudi tarkvaralabori loomiseks. Tudengitel on tekkinud võimalus kasutada vahendeid, et toetada oma tarkvaraarenduse projekte erinevates vormides, töötades nii individuaalselt kui ka rühmas loengu ajal. Lisaks on loodud tingimused konverentsikõnede pidamiseks, kaasates meeskonnaliikmeid väljastpoolt ülikooli ja võimalus virtuaalsete arenduskeskkondade loomiseks, kasutades selleks tarkvaralabori eraldiseisvat serverit. Lisaks on käesoleva projekti raames loodud neli statsionaarset töökohta, mis toetavad tarkvaraarendust nii macOS kui ka Windows platvormidel, neli statsionaarset juhtmevaba väliseadmetega töökohta ning kaheksa mobiilset töökohta. Loodud töökohad on tudengite kasutuses grupitöödes võimaldades interaktiivsete rakenduste prototüüpide loomist ja katsetamist. Mobiilseid töökohti kasutatakse ka tudengite loodud hariduslike mängude ja rakenduste presenteerimisel erinevatel üritustel ning väljaspool instituuti.