IKT kõrghariduse tugevdamine läbi rahvusvaheliste suvekoolide ja talvekoolide

Toetust antakse rahvusvahelise mõõtmega IKT teemalistele suve- ja talvekoolidele. Eesmärk on anda tuge juba olemasolevatele, pika traditsiooni ja tuntusega tudengitele suunatud suve ja talvekoolidele, kui ka võimaldada uute heade ideede elluviimist.

Eesmärk

IKT kõrghariduse õppekavade rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine, rahvusvahelise koostöövõrgustiku arendamine ning tudengite akadeemilise võimekuse tugevdamine.

Sihtgrupp

IKT kõrghariduse õppekavasid õpetavad kõrgkoolid. Õppekavade loetelu on toodud Lisades 1 ja 2.

Taotlusvooru tingimused