Protokollid

IT Akadeemia programmi arendusprojekte hindava ekspertkogu otsused kinnitatakse ekspertkogu koosoleku protokollis:

  • Ekspertkogu koosoleku protokoll 08.02.2016 nr 7-1.4/1-16
  • Ekspertkogu koosoleku protokoll 29.03.2016 nr 7-1.4/2-16
  • Ekspertkogu koosoleku protokoll 07.02.2017 nr 7-1.4/1-17
  • Ekspertkogu koosoleku protokoll 31.03.2017 nr 7-1.4/2-17
  • Ekspertkogu koosoleku protokoll 13.04.2017 nr 7-1.4/3-17