Mobile Tartu 2016: Mobile Data, Geography, LBS - Rahvusvaheline doktorantide suvekool

Korraldaja: Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja maateaduste instituut, Geograafia osakond
Projektijuht: Rein Ahas

Ülevaade projektist

29.06 - 01.07.2016. aastal toimus juba viies rahvusvaheline suvekool „Mobile Tartu 2016: Mobile Data, Geography, LBS" (http://mobilitylab.ut.ee/mobiletartu/2016/), mille eesmärgiks oli arendada mobiilpositsioneerimise põhiste uuringute ja rakenduste teoreetilisi, metodoloogilisi ja empiirilisi aspekte.

Mobile Tartu 2016 koosnes traditsiooniliselt doktorantide suvekoolist, mille käigus viidi läbi 3 välieksperimenti mobiiliandmete ja nutitelefonidega ning konverentsist, millel oli kokku 57 ettekannet. Mobile Tartu 2016 suvekoolis osales 90 inimest 29 riigist. Sihtrühm on mobiilpositsioneerimise ja ruumilise mobiilsuse uuringutega seotud doktorandid, järeldoktorid, teadusmahukate ettevõtete töötajad, teadlased ja õppejõud kogu maailmas. 

Mobile Tartu konverents ja suvekool toovad kokku selles valdkonnas aktiivselt tegutsevad teadlased, kraadiõppurid ja praktikud. Kolmepäevase ürituse jooksul toimub praktiliste harjutustega suvekool ja teaduslike ettekannete ning paneelaruteludega konverents. Ürituse käigus õpitakse erialaseid oskusi, saadakse tuttavaks kolleegidega ja valmistatakse ette publikatsioone.

Esinejad

Robert Douglas (Bob) McKercher (The Hong Kong Polytechnic University)
Gennady Andrienko (Frauhofer Institute for Intelligent Analysis and Information systems / City University London)
Menno-Jan Kraak (University of Twente)
Tuuli Toivonen (University of Helsinki)
Stefan Van Der Spek (Delft University of Technology)
Robert Weibel (University of Zurich)