Mobiilirakenduste arendamine õppetöös

Elluviija: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž

Projektijuht: Heli Kaldas

Projekti eesmärk

Luua eeldused mobiilsetele seadmetele rakenduste loomiseks ja nende testimiseks. Tutvustada erinevaid mobiilse õppe võimalusi õppuritele ning demonstreerida saadud tulemusi laiemale publikule. Projekti käigus kaasajastatav õppetaristu aitab eelkõige kaasa rakendusinformaatika eriala õppetöö kvaliteedi tõstmisele ja säilimisele.

Projekti tulemused

Projekt elluviimine on tõstnud rakendusinformaatika õppetöö kvaliteeti, mis on nüüd soetatud vahendite abil mitmekesisem ja tulemuslikum, pakkudes võimalusi luua nutirakendusi erinevatel mobiilsetel platvormidel. Soetatud vahendid on suunatud esimese kursuse multimeediumi praktika ja videomängude disaini kursuse läbiviimiseks. Kursuse raames lõid üliõpilaste meeskonnad videomängude prototüüpe. Kevadpoolaastal 2016 läbisid esmakursuslased videomängude disaini kursuse, mille raames omandati teoreetilised baasteadmised. Sügispoolaastal 2016 jätkati õppetööd aines multmeediumi praktika ja kevadel 2017 aines mobiilirakenduste arendamine.

Rühmatöödena valmis videomängude disaini kursuse raames kokku seitse erinevat videomängu. Mobiilirakenduste arendamise kursuse raames loodi erinevad rakendused (6) sh osalesid tegevõpetajad, kes oma loodud tööd ka igapäevatöös koolis kasutusele võtsid.

Tudengid leidsid, et uute vahendite soetamine on teinud ained huvitavamaks ja praktilisemaks. Neil oli võimalik õpitut reaalselt ka katsetada ja läbi mängida.