Korduma kippuvad küsimused

  • Kas ja kui suur on üldkululõiv?
IT Akadeemia arendusprojektide taotlusvoorus eeldame, et üldkululõivu taotlusesse ei lisata, kuna antud meetme näol on tegemist täiendava toetusega ülikooli omale tegevusele. Kõrgkoolide halduskulud, kontoritarbed, ruumide remont ning õppeklassidega seotud tavavarustus (sh mööbel, valgustus-ja ventilatsiooniseadmed, tavakasutusega arvutid jmt) ei ole abikõlblikud. Projekti juhtimisega seotud tööjõukulud on OK.

  • Kes peab allkirjastama projekti taotlust (kirjeldust ja eelarvet)?
Projekti detailne kirjeldus ja eelarve peavad olema digitaalselt allkirjastatud (ühes digikonteineris) projektijuhi ja kõrgkooli esindusõigusliku isiku poolt. Kõrgkooli esindusõiguslik isik on määratud kõrgkoolisisese korraga ning tal on õigus esindada kõrgkooli lepingu sõlmimisel ning kinnitada projekti kõrgkoolipoolse omafinantseeringu olemasolu.

  • Mis on tehingupartneri kood?
Tehingupartneri kood on kasusaaja kood, mis on kirjas Riigi raamatupidamise üldeeskirjas Lisas 2; Tehingupartneri koodi kohta saab täpsemat informatsiooni Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt http://www.rtk.ee/saldoandmike-kasutajad/riigi-raamatupidamise-%C3%BCldeeskiri. Failis "Üldeeskirja kontoplaan" on loetletud asutuste koodid.
Seda infot korjame lepingute vormistamise tarbeks ning on vajalik raamatupidamisele.