Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel

Toetust saanud projektid

 • Mobiilseid ning kauglaboreid sisaldava õppekeskkonna kvaliteedi ja rakendusalade universaalsuse realiseerimine TTÜ õppekavade reformi tingimustes Eesmärgiks on mobiilseid ja kauglaboreid sisaldava innovaatilise õppekeskkonna ISCX2 arendamine. Süsteemi abil on võimalik üliõpilasel personaalselt oma õppimist planeerida, samal ajal õppejõul jälgida üliõpilaste edasijõudmist. Keskkonna arendus võtab arvesse TTÜ-s läbiviidavat õppekavade ja õppeainete reformi, muuhulgas TTÜ infotehnoloogia teaduskonna ning IT Kolledži ühinemist
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Arvutisüsteemide instituut

 • Virtuaalse ja täiendatud reaalsuse õppelabori arendamine Eesmärkideks on 2016. aastal loodud virtuaalse ja täiendatud reaalsuse tehnoloogiate õppelabori arendamine, virtuaalreaalsuse teemaliste külalisloengute korraldamine, lühikursuste ja veebipõhiste õppematerjalide väljatöötamine ning töötubade väljatöötamine ja korraldamine
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Arvutisüsteemide instituut

 • FrontEx Telecom I Eesmärgiks on arendada instituudile kuuluvat telekommunikatsiooni laboratooriumit, täiendades seda kaasaegsete seadmetega ning suurendades töökohtade arvu. Tänu projektile saavad üliõpilasted õppetöö käigus reaalse praktilise kokkupuute telekommunikatsiooni tehnoloogiaga ainetes, mille laboratoorsed tööd on seni tuginenud valdavalt teoreetilistel harjutustel
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut

 • Avatud ülikooli magistriõppekavade arendamine Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis Eesmärgiks on Tartu Ülikooli magistriõppekavades IT mitteinformaatikutele ning Matemaatika- ja informaatikaõpetaja sisalduvatele ainetele kvaliteetse e-õppe toe loomine, sealhulgas e-õppe materjalide loomine ja arendamine ning e-õppe keskkondade arendamine.
  Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Arvutiteaduste instituut

 • Tartu Ülikooli Narva kolledži infotehnoloogiliste süsteemide arendamise õppekava kvaliteedi tõstmine Eesmärkideks on arendada õppekava kvaliteeti tehes vajalikud õppekava muudatused ja luua tingimused praktikapõhiseks õppeks. Õppekava muudatuste käigus suurendatakse muuhulgas programmeerimise moodulit ning lisatakse valikaineid. Projekti raames käivitatakse praktikapõhise õppe pilootprojekt kaasates nii ettevõtjate esindajaid ja erialaliite kui ka väliseksperte
  Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Narva kolledž

 • Robootika ja digitaalelektroonika laborite arendamine õppekavade „Arvutitehnika“ ja „Robotics and Computer Engineering“ kvaliteedi tõstmise eesmärgil Eesmärgiks on arendada robootika ja digitaalelektroonika õpetamise taset. Täienduse õppevahenditesse ja -materjalidesse saavad mitmed robootika ja elektroonika õppeained. Toetatakse ka ROS (Robotic Operational System) süstemaatilist õpetamist ja tudengiprojektides rakendamist.
  Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut

 • Laboripõhise õppetöö integreerimine Tallinna Ülikooli IKT valdkonna õppekavadesse Eesmärgiks on töötada välja laboripõhise õppe kontseptsioon ja praktikad, mis võimaldavad viia õppetöö praktilisemaks ning projektipõhiseks ning õppetöösse kaasata nii ettevõtete ja tööandjate esindajad kui ka ülikooli uurimisrühmade liikmed. Projekti tulemusena valmib erinevate laborite (nt. digiturbe labor, IDLAB/UXLAB, tehnoloogialabor) ühtne kontseptsioon ja erinevate poolte (tudengid, instituut, ettevõtted) koostööd toetav veebiteenus
  Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut

 • Õppetöös kasutatavate kujundustarkvarade kaasajastamine Eesmärgiks on kaasajastada disainlahenduste ja visuaalgraafika loomise ja rakendamise tarkvara
  Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž

Kõik projektid viiakse ellu hiljemalt 31. juuliks 2018.