IKT õppe oluline tugevdamine Kunstide ja tehnoloogiaõpetaja õppekaval

Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Viljandi Kunstiakadeemia
Projektijuht: Alvo Aabloo

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli luua materiaalne ja õppemetoodiline baas nutikate tehnoloogiate õpetaja eriala kvaliteetseks õpetamiseks Kunstide ja tehnoloogiaõpetaja magistritaseme õppekavas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.

Projekti tulemused

Tartu Ülikooli Viljandi Kunstiakadeemia, Tehnoloogiainstituudi ja Arvutiteaduste instituudi koostöös käivitati uus magistriõppekava. Projekti käigus kaasajastati sobivad õppemetoodilised materjalid ning uuendati ning täiendati E-õppe moodulid. Projekti tulemusena töötati välja või modifitseeriti järgmised kursused: Elektroonika, 3D modelleerimine, Kiirprototüüpimise tehnoloogiad ja praktiline robootika, Videomontaaž ja režii, Helitehnoloogia alused. Õppetöös ja praktikumide tarbeks soetati erinevaid seadmeid ja tarkvara.

Projekti tulemusena arendati välja õppekava, kus traditsioonilised tehnoloogiad lõimitakse uute nutitehnoloogiatega ning lõpetajad saavad kombineeritud hariduse koos vajaliku ettevalmistusega töötamaks tänapäeva koolis. Koostöö erinevate Tartu Ülikooli üksuste (Viljandi Kultuuriakadeemia, Tehnoloogiainstituut, Arvutiteaduste instituut) vahel võimaldab kombineerida valdkondi ja erialasid, mis võivad näida üksteisest kaugel, kuid tõstavad oluliselt traditsiooniliste erialade õpetajate tehnilisi pädevusi.