IKT kompetentsid rakenduslikus majandusanalüüsis

Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Rahanduse ja majandusteooria instituut
Projektijuht: Aaro Hazak

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli IKT-põhiste kompetentside arendamine TTÜ Rakendusliku majandus­teaduse magistri- ja bakalaureuseõppekavadel, eeskätt kohustuslikus õppeaines Rakenduslik majandusanalüüs.

Projekti tulemused

Õppetöö toimus planeeritud mahus loengute ja arvutipraktikumidega ning iseseisva töö ja grupitööde raames. Esialgse eesmärgi kohaselt suurendati eelnevaga võrreldes Rakendusliku majandusanalüüsi õppeaine mahtu kahekordseks arvutipraktikumide arvelt, st arvutipraktikumid moodustasid 50% õppeaine mahust. Õppeaines osales omal initsiatiivil ka vabakuulajaid (nt Rahandusministeeriumist), mis näitab, et õppeaine sisu on atraktiivne ka laiemale kuulajaskonnale kui tavatudengid.

Õppetöösse (külalisloengud, arvutipraktikumid, kodutööde hindamine) olid kaasatud kolm erialapraktikut:

  • Raul Ruubel (AS PricewaterhouseCoopers Advisors juhtivkonsultant; TTÜ Majandusteaduskonna magistrikraad ja doktorand)
  • Marko Virkebau (UP Invest OÜ majandusanalüütik; TTÜ IT teaduskonna magistrikraad; TTÜ Majandusteaduskonna doktorand)
  • Madis Aben (Rahandusministeeriumi analüütik)

Projekti raames soetati ka andmeanalüüsitarkvara STATA litsentsid. Väärib tähelepanu, et Rakendusliku majandusteaduse tudengeid on saatnud suur edu erinevate auhindade ja stipendiumide saamisel, millele on kahtlemata kaasa aidanud kõrgetasemeliste ökonomeetriliste jm andmeanalüüsimeetoditega ning professionaalse tarkvaraga teostatud uurimised. Näiteks Birgit Hänilane pälvis oma 2017 kevadel kaitstud STATA tarkvara kasutades tehtud magistritöö „The Impact of the Minimum Wage on Employment in Estonia" ("Alampalga mõju tööhõivele Eestis") Statistikaameti Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia. Magistrand Janely Põllumägi, kes oma uurimistöös samuti STATA tarkvara kasutab, sai mais 2017 maineka Rein Otsasoni Fondi stipendiumi ning viibis 2017 kevadsemestril vahetustudengina Singapuri Rahvusülikoolis matemaatilise statistika õppekaval TTÜ ja NUSi vahelise koostöölepingu raames Erasmus stipendiumiga. Lähemalt instituudi Facebooki lehel >>>
STATA, R jm ökonomeetriatarkvara rakendanud Rakendusliku majandusteaduse õppekava lõpetajate magistritööde kõrget taset kiitsid kaitsmiskomisjonis külalisena osalenud Eesti Panga majandusuuringute osakonna teadurid. Täiendav info õppekava ja kaitstud tööde kohta õppekava kodulehel >>>