ICT-BiMe: IKT põhikursuste arendamine bioloogia, rakubioloogia ja arstiteaduse kraadiõppuritele

Elluviija: Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut

Projektijuht: Gholamreza Anbarjarfari

Projekti eesmärk

Projekti ICT-BiMe: IKT põhikursuste arendamine bioloogia, rakubioloogia ja arstiteaduse kraadiõppuritele eesmärgiks oli kahe IKT kursuse õppematerjalide ettevalmistamine.

Projekti tulemused

Projekti tulemusena loodi eesmärkide kohaselt kaks kursust:

  • Pilditöötlus ja analüüs bioloogias ja biomeditsiinis
  • Bioloogilise signaali analüüs ja selle mõistmine

Antud kursused on valitavad biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika, bioloogia ja biomeditsiini magistritaseme üliõpliastele.

Projekti käigus loodi loengute ja kodutööde materjalid ning praktikumide juhised. Kõik materjalid põhinevad uusimatel teaduslikel järeldustel ning kursuste loomisel kasutati kaasaegseid õppemeetodeid kõrgtasemega asutustest üle kogu maailma. Üldised õppe- ja juhendamismeetodid ning hindamiskriteeriumid on loodud. Neid on võimalik täiustada kasutades üliõpilaste, juhendajate ja tööandjate tagasisidet. Kursuste edasiarendusel on kasuks ka projektis osalenud teadlaste tagasiside.
Kursuste loomisel kasutatud kaasaegsed meetodid aitavad kaasata väga andekaid ja motiveeritud tudengeid. Kaasaaegsed meetodid annavad neile võimaluse materjalidest paremini aru saada, tõsta nende produktiivsust ning saavutada veelgi paremaid õpitulemusi.

Lisaks on tekkinud parem arusaam üldisest IKT-tasemest bioloogia ja meditsiini valdkonna tudengite seas. Projekti tulemusena rajati tugev koostöö infotehnoloogia, bioloogia ja meditsiiniteaduse ekspertidega, mille alusel saab jätkuda töö võimalike uute IKT-kursuste arendusel meditsiinitehnoloogia valdkonnas.