FrontEx

Elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut

Projektijuht: Reeno Reeder

Projekti eesmärk

Eesmärk oli tõsta õppetegevuse kvaliteeti õppekavadel „Elektroonika ja telekommunikatsioon“ (bakalaureuse tase) ja „Elektroonika ja kommunikatsioon“ (magistritase). Projekt nägi ette 10 töökoha loomist andmehõive ja -töötluse laboratooriumisse, mis on mõlema õppekava tudengite poolt aktiivselt kasutatav. Täpsemalt oli selle projekti eesmärgiks luua ühtne nii riist- kui ka tarkvaraliselt ning kommunikatsiooniliideste poolest hästi ühilduv laborikeskkond, mis oleks õppe- ja teadustöö baasiks kõikide ülikooli õppetasemete osas eeskätt T. J. Seebecki elektroonikainstituudis kui ka terves infotehnoloogia teaduskonnas.

Projekti tulemused

Peamised tegevused projekti käigus olid seadmete ja tarkvara soetamine ja õppetöösse integreerimine. Projekti käigus tehtud uuendused puudutasid otseselt õppetöö praktilist osa andmehõive ja -töötluse laboratooriumis, milles käsitletakse peale otseste arvutustehniliste vahendite ka sensoreid, analoog-digitaal ja digitaal-analoog muundureid, kommunikatsiooniliideseid ning vastavat haldustarkvara. Andmehõive ja -töötluse laboratoorium on baasiks ka magistri- ja doktoritööde eksperimentaalosade tegemiseks.

Kaasajastatud seadmed on tunduvalt mitmekülgsemad ja täpsemad, võimaldades luua uusi praktilisi töid ja tõsta seniste praktikumide kvaliteeti kõrgemale tasemele. Tegemist on andmehõivelaboris fundamentaaltasemel mõõtmisi võimaldavate seadmetega, mistõttu on nende tõenäoline moraalne kasutusiga küllaltki pikk.