Eesti Arvutiteaduste Talvekool 2016

Korraldaja: TTÜ Küberneetika instituut
Projektijuht: Tarmo Uustalu

Ülevaade projektist

Projekti eesmärgiks oli sarja XXI Eesti Arvutiteaduse Talvekooli EWSCS 2016 edukas läbiviimine. Kraadiõppuritele suunatud rahvusvaheline kool toimus 28.02– 4.03.2016 Lahemaa Rahvuspargi külastuskeskuses ja Palmse Parkhotellis TTÜ Küberneetika Instituudi (KübI) korraldamisel. Kooli peakorraldajateks olid Tarmo Uustalu ja Monika Perkmann TTÜ Küberneetika instituudist koos Peeter Lauaga Cybernetica ASist.

programm

Kooli programmi põhiosa moodustasid viis 4 x 60 min kõrgetasemelist loengukursust kutsutud lektoritelt:
Herman Geuvers (Radboud Universiteit Nijmegen) (lambda-arvutus ja tüübid),
Ralf Hinze (Radboud Universiteit Nijmegen) (stringidiagrammid),
Sun-Yuan Kung (Princeton University) (tuumõppimise masinad),
Matteo Maffei (Universität des Saarlandes) (diferentsiaalprivaatsus),
Thomas Schneider (Technische Universität Darmstadt) (kahe osapoole ühisarvutuste praktiline
turvalisus).

Loengukursusi täiendasid harjutuste sessioonid, mida lektorid juhendasid. Tudengisessioonil esinesid 20 min ettekannetega kolm doktoranti: Maja Kirkeby (Roskilde Ülikool), Ilya Yanok (Università della Svizzera
Italiana), Mayuresh Anand (TÜ).

Materjalid

Materjalid koos loengute slaididega tegime kättesaadavateks kooli kodulehel

http://cs.ioc.ee/ewscs/2016/