2015/2016. aasta taotlusvoor

HITSA kuulutas 2015. aasta novembris vastavalt IT Akadeemia programmi juhtkomisjoni 17.11.2015 otsusele välja arendusprojektide 2015/2016. aasta ühendatud taotlusvooru kolmes kategoorias:

 • Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel, mille eesmärgiks on IKT õppekavadel (v.a IT Akadeemia programmi fookusõppekavad) kõrghariduse kvaliteedi tõstmine.
  Toetust saanud projektid >>>

 • IKT kõrghariduse tugevdamine läbi rahvusvaheliste suvekoolide ja talvekoolide, mille eesmärk on anda tuge juba olemasolevatele, pika traditsiooni ja tuntusega tudengitele suunatud suve ja talvekoolidele, kui ka võimaldada uute heade ideede elluviimist.
  Toetust saanud projektid >>>

 • Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses, mille eesmärk on suurendada professionaalsel tasemel valdkondliku IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte IKT erialadel.
  Toetust saanud projektid >>>

    Taotluste esitamise tähtaeg oli 15.01.2016. Kokku esitati kolme kategooria peale 51 taotlust üheksast kõrgkoolist. Projekte hindas IT Akadeemia programmi juhtkomisjoni poolt kinnitatud ekspertkogu.
    Otsused toetuste eraldamise kohta tehti eelhindamiste tulemustel 8. veebruaril toimunud koosolekul.

    Kolmandas kategoorias Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses, viidi konkurss läbi kahes voorus. Eeltaotlusvooru taotluste esitamise tähtajaks 15.01.2016 esitati kolmandasse kategooriasse 29 eeltaotlust. Taotlusi hindava ekspertkogu koosolekul, mis toimus 8.02.2016, otsustati teha ettepanek 17-le taotlejale projekti põhitaotluse esitamiseks. 

    Põhitaotlusvooru taotluste esitamise tähtajaks 15.03.2016 esitati 16 projektitaotlust. Otsused toetuste eraldamise kohta tehti eelhindamise tulemustel 29. märtsil toimunud koosolekul. 

    IT Akadeemia programmi arendusprojektide 2015/2016. aasta taotlusvooru eelarve ja toetusotsused:

    Kategooria
    Eelarve (eur)
    Toetusotsused (eur)
    1. Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel (va IT Akadeemia fookusõppekavad)
    375 000,00
    375 000,00
    2. IKT kõrghariduse tugevdamine läbi rahvusvaheliste suvekoolide ja talvekoolide
    80 000,00
    80 000,00
    3. Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses
    450 000,00*
    377 360,00
    KOKKU

    905 000,00
    832 360,00
    *Vastavalt IT Akadeemia programmi juhtkomisjoni 10.03.2016 otsusele tõsta 3. kategooria eelarvet.


    2015/2016. aasta taotlusvooru kohta loe veel >>>

    Loe ka Õpetajate Lehes ilmunud artiklit >>>

    Ekspertkogu koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda >>>