Aineõpetaja digikogumik

Siit lehelt leiad soovitused aineõpetajalt aineõpetajale – olulisemad digivahendid e-õppe läbiviimiseks. Kogumik täieneb jooksvalt!

Kogumik on jagatud kaheks: ainealased ja aineülesed digivahendid

  • aineülesed digivahendid õppijatega suhtlemiseks:   

Oleme koostanud nimekirja lihtsatest esmatasandi vabalt kättesaadavatest vahenditest ja võimalustest, mida iga õpetaja saab kasutada oma õppijatega suhtlemiseks.

PILT NUTISEADMEST MEILILE

Fotode saatmine nutiseadmest meilile või mõnda teise suhtluskanalisse on lihtne ja kiire võimalus anda õpilastele ülesandeid ja juhendeid. Pikem piltidega juhend


EKRAANIVIDEO OPENBOARD NÄITEL

Ekraanivideo annab võimaluse õppijale saadetud iseseisvat ülesannet täpsustada – näidata ja rääkida ekraanil ülesande käiku või millelegi konkreetsele tähelepanu juhtida. Videojuhend


VEEBIKOOSOLEK GOOGLE MEET NÄITEL

Veebiskoosolekuga saad distantsõpet läbi viia reaalajas ühe või mitme õppijaga samaaegselt. Lepi õppijatega kokku aeg ja saada neile veebikoosoleku aadress liitumiseks. Videojuhend


ESITLUSE HELINDAMINE  

Helindamine on hea võimalus pakkuda slaidil olevale lisaselgitusi. Nii saab õpilast kaasata ja olla tema jaoks rohkem kohal. PowerPoint esitluse helindamise videojuhend  ja Google Slides esitluse helindamise videojuhend